Co je k tvorbě rodinného rodokmenu potřeba?

Pro vytvoření Vašeho rodinného rodokmenu, potřebujeme znát základní informace, jako například datum a místo narození Vašeho rodiče, prarodiče, nebo některého z předků. Pokud nejsou informace starší jak 100 let, je potřeba doložit kopii Vašeho rodného listu a plnou moc s notářsky ověřeným podpisem.

Jak tvorba rodinného rodokmenu probíhá?

Matriční knihy z mladších let, takzvané živé matriky (většinou po roce 1900), jsou uloženy na městských a obecních úřadech a vztahují se na ně legislativní předpisy v souvislosti s ochranou osobních dat. Na zápisy může nahlížet jen přímý příbuzný, jeho zmocněnec nebo zástupce státu.

Prameny pro rodinný rodokmen - staré, takzvané mrtvé matriky narození, sňatků a úmrtí se v Čechách začaly vést většinou v druhé polovině 17. století a jsou uloženy v pěti oblastních archivech (Litoměřice, Plzeň, Praha, Třeboň a Zámrsk) a dvou zemských archivech (Brno a Opava).

Archivy pro hledání rodokmenů

V těchto archivech se provádí hledání předků podle farní příslušnosti. Na začátku tvorby rodinného rodokmenu se najde v rodné matrice zápis předka z hlavní linie, zjistí se jeho rodiče, jeho sourozenci a pokračuje se dále do minulosti rodinného rodokmenu. Paralelně se studují úmrtní a oddací matriky, kde se dají získat další informace k jednotlivým osobám v rodinném rodokmenu. Výzkum v 19. století je díky dostatečnému rozsahu informací v matrikách většinou pozitivní. V zápisech bývají, mimo jiné, uváděny i informace o místě narození rodičů, což umožňuje dohledání a zanesení do rodinného rodokmenu i v případě přistěhování předka z jiné farnosti.

Zápisy z 18. století jsou již hůře dostupné a to úspěšnost tvorby rodinného rodokmenu snižuje. Z tohoto důvodu nelze vždy garantovat sestavení rodinného rodokmenu až na začátek vedení matrik.

 

 

Tvorba rodokmenu-ceník

Cena každé zakázky je individuální a záleží na konkrétních požadavcích zákazníka.

 

Základní
rodokmen

 • otcovská linie, data narození, úmrtí, sňatku, místopis
 • zpracováno do textové podoby a doplněno fotografiemi matričních zápisů

cena od 3500,- Kč

Pokročilý
rodokmen

 • otcovská linie, data narození, úmrtí, sňatku, místopis
 • každá generace včetně všech sourozenců, jejich data narození a úmrtí
 • zpracováno do textové podoby a doplněno fotografiemi matričních zápisů
 • ručně kreslený strom
 • výstup v podobě vázané knihy a CD

cena od 9500,- Kč

Velmi pokročilý
rodokmen

 • každá generace včetně všech sourozenců, jejich data narození a úmrtí
 • doplněno o dostupné údaje z archivních pramenů (např. pozemkové knihy, knihy svatebních smluv, lánové rejstříky, urbáře...)
 • zpracováno do textové podoby a doplněno fotografiemi matričních zápisů
 • ručně kreslený strom
 • výstup v podobě vázané knihy a CD

cena od 15 500,- Kč

 

 

 

 

 

 

VÝVOD, ROZROD, HISTORIE DOMŮ ...

cena je závislá na počtu generací či množství požadovaných údajů

Hodinová sazba: 300,- Kč / hod

 

KURZY PRO ZAČÍNAJÍCÍ GENEALOGY

 

REŽIE

dle domluvy

 • cestovné, správní poplatky, ...
 • účtovány  v případě osobní návštěvy archivu (s výjimkou MZA) nebo úřadu