Co je to
genealogie?

Genealogie (lat. genus = rod, řec. génos) je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď...

více o genealogii >>

Tvorba
rodokmenu rodiny

Chtěli byste vědět, kdo byli Vaši předci? Odkud pocházeli a kde zemřeli? Mít doložené jejich datum narození, sňatku i úmrtí? Pokusit se dohledat i jejich společenské postavení, povolání nebo majetek?

více o tvorbě rodokmenu >>

Co všechno od nás
získáte?

Po ukončení genealogického výzkumu předáme našim klientům fotografie matričních zápisů, komentář o provedeném výzkumu a počítačem zpracovaný rodinný rodokmen v tištěné, nebo elektronické podobě.

čtěte více >>